A to Z list of plants

Name Available Pot Size  
Kalimeris incisa 'Alba' 7 - 10 days 9cm  (£4.95)
Kalimeris incisa 'Blue Star' 7 - 10 days 9cm  (£5.20)
Kirengeshoma palmata 7 - 10 days 9cm  (£5.80)
Knautia arvensis 7 - 10 days 9cm  (£4.95)
Knautia macedonia 'Melton Pastels' 7 - 10 days 9cm  (£5.20)
Knautia macedonica 7 - 10 days 9cm  (£4.95)
Knautia macedonica 'Mars Midget' 7 - 10 days 9cm  (£5.20)
Kniphofia 'Alcazar' 7 - 10 days 9cm  (£5.20)
Kniphofia 'Dorset Sentry' 7 - 10 days 9cm  (£5.95)
Kniphofia 'Jenny Bloom' Out of stock 9cm  (£5.50)
Kniphofia 'John Benary' 7 - 10 days 9cm  (£5.50)
Kniphofia 'Little Maid' 7 - 10 days 9cm  (£6.00)
Kniphofia 'Nancy's Red' 7 - 10 days 9cm  (£6.00)
Kniphofia 'Sunningdale Yellow' 7 - 10 days 9cm  (£5.60)
Kniphofia rooperi 7 - 10 days 9cm  (£6.00)
Kniphofia uvaria 7 - 10 days 9cm  (£5.20)